Betingelser for køb

Generelle kontraktlige betingelser
Privatlivspolitik
Generelle kontraktlige betingelser
Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. OVERSIGT

Velkommen til eOptik.dk

Denne hjemmeside drives af eOptika Ltd. Vores kontaktoplysninger er anført under Kontaktoplysninger. Vi definerer som vores "websted" alle digitale produkter og tjenester, der leveres til dig via websteder, mobilapplikationer og enhver anden digital eller fysisk kanal. Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os, deltager du i vores "Service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Servicevilkår" og "Købsvilkår", samlet benævnt "Vilkår"), herunder de yderligere vilkår og betingelser og politikker, der henvises til heri og/eller er tilgængelige via hyperlink.

Du bør læse disse Servicevilkår og Salgsvilkår (samlet benævnt "Vilkår"), før du bruger denne hjemmeside. Din adgang til og brug af vores hjemmeside samt afgivelse af en ordre er betinget af, at du accepterer og overholder disse vilkår. Fortsæt ikke med at bruge hjemmesiden, hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er angivet på denne side.

Vilkår for service
Vilkår for salg
2. DEFINITIONER OG OMFANG

På hele webstedet henviser udtrykkene "vi", "os" og "vores" til eOptika Ltd., der tilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra dette websted til dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er angivet her.

Disse servicevilkår gælder for alle besøgende, brugere og alle andre, der har adgang til eller bruger hjemmesiden.

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der føjes til den nuværende butik, er også underlagt vilkårene.

For visse valgfrie ekstra tjenester, der typisk tilbydes ud over de almindelige tjenester, vi udfører på hele dette websted, kan der gælde yderligere vilkår. Vi vil kommunikere disse vilkår med dig, før du vælger eller ikke vælger at bruge dem.

Det aktuelle dokument er en oversættelse fra den originale version på engelsk, som kan ses her. Vi leverer kun denne oversættelse for nemheds skyld, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner har den originale engelske version forrang.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.

 

SERVICEVILKÅR
3. LICENS OG ADGANG

Under forudsætning af at du overholder disse vilkår, giver eOptika Ltd. dig en licens til at få adgang til og gøre personlig og ikke-kommerciel brug af den aktuelle hjemmeside.

Det primære formål med vores hjemmeside og tjenester er at hjælpe enkeltpersoner med at modtage korrekt synskorrektion. Den primære form for dette er detailsalg af visse synskorrigerende artikler, hvis køb er reguleret i henhold til købsbetingelserne.

Du må ikke bruge nogen af vores tjenester (i) til svigagtige formål eller i forbindelse med en kriminel handling eller anden ulovlig aktivitet, eller (ii) til at forårsage irritation, ulejlighed eller angst.

Vi forbeholder os ret til at afvise service, opsige konti eller fjerne eller redigere indhold, hvis du overtræder gældende love, disse brugsbetingelser eller andre gældende vilkår og betingelser, retningslinjer eller politikker.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode og for at begrænse adgangen til din konto, computer og enheder, og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du at acceptere ansvaret for alle aktiviteter, der sker under din konto eller adgangskode. Du er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, du giver os, er korrekte og fuldstændige, og for at informere os om eventuelle ændringer i de oplysninger, du har givet os. Du kan få adgang til og opdatere mange af de oplysninger, du har givet os, herunder dine kontoindstillinger, i området Din konto på hjemmesiden.

Vi kan også give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol over eller input til. Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som tilgængelige" uden nogen garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden nogen godkendelse. Vi har intet som helst ansvar som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrie tredjepartsværktøjer. Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, er helt på egen risiko og efter eget skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og godkender de vilkår, hvorpå værktøjer leveres af den eller de relevante tredjepartsudbydere.

5. PRIVATLIV

Læs venligst vores privatlivspolitik, som regulerer din brug af vores tjenester, for at forstå vores praksis.

6. SALGSBETINGELSER

Når du bruger vores hjemmeside til at afgive en kommerciel ordre, vil dit forhold til os også blive reguleret af vores yderligere salgsbetingelser. Læs venligst denne politik for at forstå vores købskontrakt, dine rettigheder og vores praksis.

7. OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET

Materialet på dette websted er kun til generel information og bør ikke påberåbes eller bruges som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, mere komplette eller mere rettidige informationskilder. Selv om vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, garanterer vi ikke, at de er fuldstændige eller nøjagtige, og vi forpligter os heller ikke til at sikre, at hjemmesiden forbliver tilgængelig, eller at materialet på hjemmesiden holdes opdateret. Lejlighedsvis kan der være oplysninger på vores websted, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger på vores websted er unøjagtige til enhver tid uden forudgående varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre).

Enhver tillid til materialet på dette websted er på egen risiko.

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysninger, der stilles til rådighed på dette websted, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere nogen oplysninger på vores websted.

8. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Medmindre andet er angivet, ejer vi de intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale, der præsenteres på dette websted. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er forbeholdt.

Du får en begrænset licens til at se og bruge materiale på vores websted og/eller udskrive eller gemme sider fra dette websted til din egen personlige brug underlagt begrænsninger, der er fastsat i disse vilkår og betingelser.

Du er udtrykkeligt begrænset fra alt det følgende uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke: Bruge vores mærkenavne og varemærker; (gen)offentliggøre ethvert webstedsmateriale i ethvert medie; Reproducere, duplikere eller kopiere materiale til ethvert andet formål end din egen personlige brug; Sælge, underlicensere, distribuere og/eller på nogen måde kommercialisere noget hjemmesidemateriale, Udføre eller vise noget hjemmesidemateriale offentligt, Bruge denne hjemmeside på en måde, der er skadelig, eller som kan være skadelig for denne hjemmeside, Bruge denne hjemmeside i strid med gældende love og regler, eller på en måde, der resulterer i, eller som kan resultere i skade på hjemmesiden eller på nogen person eller forretningsenhed, at deltage i datamining, datahøstning, dataudtrækning eller nogen anden lignende aktivitet relateret til denne hjemmeside, eller mens du bruger denne hjemmeside at bruge denne hjemmeside til at deltage i nogen form for reklame- eller markedsføringsaktivitet; Oprettelse og/eller udgivelse af din egen database, der indeholder væsentlige dele af vores hjemmesidemateriale (f.eks. vores priser og produktlister). f.eks. vores priser og produktlister).

Uden forudgående og udtrykkelig skriftlig tilladelse må du heller ikke oprette rammer omkring vores websider eller bruge andre teknikker, der på nogen måde ændrer den visuelle præsentation eller udseendet af vores intellektuelle ejendom, websted, vores varemærker, logoer eller andre ejendomsretligt beskyttede oplysninger (herunder billeder, tekst, sidelayout eller form) og eventuelle metatags, softwarekode eller anden skjult tekst.

9. BRUGERANMELDELSER OG KOMMENTARER

Visse dele af denne hjemmeside giver brugerne mulighed for at skrive og udveksle meninger, information, materiale og data ("kommentarer") i områder af hjemmesiden. Vi screener, redigerer, offentliggør eller gennemgår ikke kommentarer, før de vises på hjemmesiden, og kommentarer afspejler ikke synspunkter eller meninger fra eOptika Ltd., dets agenter eller tilknyttede virksomheder. Kommentarer afspejler synspunktet og udtalelsen fra den person, der sender et sådant synspunkt eller en sådan udtalelse. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende love, er vi ikke ansvarlige eller ansvarlige for kommentarerne eller for eventuelle tabsomkostninger, ansvar, skader eller udgifter forårsaget og eller lidt som følge af brug af og / eller udstationering af og / eller udseende af kommentarerne på dette websted.

Vi forbeholder os ret til at overvåge alle kommentarer og fjerne kommentarer, som vi efter eget skøn anser for at være upassende, stødende eller på anden måde i strid med disse vilkår og betingelser.

Du garanterer og repræsenterer, at: Du har ret til at sende kommentarerne på vores hjemmeside og har alle nødvendige licenser og tilladelser til at gøre det; Kommentarerne krænker ikke nogen intellektuel ejendomsret, herunder uden begrænsning ophavsret, patent eller varemærke eller anden ejendomsret til nogen tredjepart; Kommentarerne indeholder ikke noget ærekrænkende, injurierende, stødende, uanstændigt eller på anden måde ulovligt materiale eller materiale, der er en krænkelse af privatlivets fred; Kommentarerne vil ikke blive brugt til at anmode om eller fremme forretning eller skik eller præsentere kommercielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du giver os hermed en ikke-eksklusiv royaltyfri licens til at bruge, reproducere, redigere og autorisere andre til at bruge, reproducere og redigere alle dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

10. ANDRE INDSENDELSER

Hvis du på vores anmodning sender visse specifikke bidrag (f.eks. konkurrencebidrag) eller uden en anmodning fra os sender kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via e-mail, via post eller på anden måde (samlet kaldet "kommentarer"), accepterer du, at vi til enhver tid uden begrænsning kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge i ethvert medie alle kommentarer, som du videresender til os. Vi er og skal ikke være forpligtet til (1) at holde nogen kommentarer fortrolige; (2) at betale kompensation for nogen kommentarer; eller (3) at svare på nogen kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, krænkende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt eller krænker nogen parts intellektuelle ejendomsret eller disse servicevilkår.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke vil krænke nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærke, privatliv, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde ulovligt, fornærmende eller uanstændigt materiale eller indeholde computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller ethvert relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for alle kommentarer, du afgiver, og deres nøjagtighed. Vi tager intet ansvar og påtager os intet ansvar for kommentarer, der er indsendt af dig eller nogen tredjepart.

11. HYPERLINKING

Følgende organisationer kan linke til vores websted uden forudgående skriftlig godkendelse: Offentlige myndigheder; søgemaskiner; nyhedsorganisationer; online katalogdistributører, når de opfører os i deres katalog på samme måde, som de hyperlinker til webstederne; og producenter af de produkter, vi sælger.

Vi kan efter eget skøn overveje og godkende andre linkanmodninger fra følgende typer organisationer, f.eks. for-profit-virksomheder, der ikke er anført i den foregående gruppe; forbruger- og/eller erhvervsorganisationer og informationskilder; samfundswebsteder og andre digitale grupper og publikationer; foreninger eller velgørenhedsorganisationer; online katalogdistributører; internetportaler; uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. Hvis du er interesseret i at linke til vores hjemmeside, bedes du underrette os ved at sende en e-mail til os.

Vi forbeholder os ret til når som helst og efter eget skøn at anmode om, at du fjerner alle links eller et bestemt link til vores websted. Du accepterer straks at fjerne alle links til vores websted efter en sådan anmodning.

Vi kan også vælge at placere links på vores websted til dit websted, indtil du giver tilladelse til det. Vi har intet ansvar for noget indhold, der vises på dit websted. Du accepterer at skadesløsholde og forsvare os mod alle krav, der opstår som følge af eller baseret på din hjemmeside. Hvis du af en eller anden grund finder et link på vores websted eller et linket websted anstødeligt, bør du kontakte os om dette.

Vi er ikke ansvarlige for nogen skade eller erstatning i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med tredjepartswebsteder. Læs venligst omhyggeligt tredjepartens politikker og praksisser, og sørg for, at du forstår dem, før du indgår i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.

12. FRASKRIVELSE AF GARANTIER; BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, repræsenterer ikke eller garanterer, at din brug af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri. Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige. Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller annullere tjenesten til enhver tid uden varsel til dig.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af, eller manglende evne til at bruge, tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig gennem tjenesten, leveres (undtagen som udtrykkeligt angivet af os) "som de er" og "som tilgængelige" til din brug, uden nogen repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbar kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.

I intet tilfælde skal vi, vores direktører, ledere, medarbejdere, tilknyttede selskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere være ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, specielle eller følgeskader af nogen art, herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, tabt indtægt, tabte besparelser, tab af data, udskiftningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller andet, der opstår som følge af din brug af enhver af tjenesten eller ethvert produkt, der er anskaffet ved hjælp af tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af tjenesten eller ethvert produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i ethvert indhold, eller ethvert tab eller skade af enhver art, der er opstået som følge af brugen af tjenesten eller ethvert indhold (eller produkt), der er sendt, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten, selvom der er informeret om deres mulighed. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, skal vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænses til det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven.

EOptika og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for (i) tab, der ikke skyldes brud fra vores side, eller (ii) forretningstab (herunder tab af fortjeneste, indtægter, kontrakter, forventede besparelser, data, goodwill eller spildte udgifter), eller (iii) indirekte tab eller følgeskader, der ikke var forudsigelige for både dig og os, da kontrakten om salg af produkter fra os til dig blev dannet.

Lovgivningen i nogle lande tillader ikke nogle af eller alle de begrænsninger, der er beskrevet ovenfor. Hvis disse love gælder for dig, gælder nogle af eller alle ovenstående begrænsninger muligvis ikke for dig, og du kan have yderligere rettigheder.

13. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde eOptika Ltd. og vores moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse servicevilkår eller de dokumenter, de indeholder som reference, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

14. HELE AFTALEN

Disse vilkår, herunder eventuelle juridiske meddelelser og ansvarsfraskrivelser indeholdt på dette websted, udgør hele aftalen mellem eOptika Ltd. og dig med hensyn til din brug af dette websted og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser med hensyn til det samme.

Hvis vi ikke udøver eller håndhæver nogen rettighed eller bestemmelse i disse servicevilkår, udgør det ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse servicevilkår og eventuelle politikker eller driftsregler, der er offentliggjort af os på dette websted eller med hensyn til tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og styrer din brug af tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (inklusive, men ikke begrænset til, eventuelle tidligere versioner af servicevilkårene).

15. UAFHÆNGIGHED

I tilfælde af at en bestemmelse i disse servicevilkår fastslås at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre kunne håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at være adskilt fra disse servicevilkår, og en sådan bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af andre resterende bestemmelser.

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, anses denne betingelse for at kunne adskilles, og de resterende bestemmelser i disse vilkår vil fortsat være gældende.

16. GÆLDENDE LOV

Disse vilkår skal styres og fortolkes i overensstemmelse med Ungarns love uden hensyntagen til lovkonfliktbestemmelser.

Du anerkender, at du, afhængigt af dit statsborgerskab, bopæl eller skattemæssige hjemsted, også kan være omfattet af visse import-, købs-, bank-, privatlivs- eller andre regler, der kan påvirke din mulighed for at bruge vores tjenester. Du accepterer at være fuldt ansvarlig for at overholde sådanne regler, der kan påvirke brugen af vores hjemmeside eller levering af vores tjenester.

17. OPHØR

Parternes forpligtelser og ansvar, der er pådraget før opsigelsesdatoen, skal overleve opsigelsen af denne aftale til alle formål.

Disse servicevilkår er effektive, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse servicevilkår ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores websted.

18. KONTAKTOPLYSNINGER

Du kan kontakte vores virksomhed om ethvert emne, herunder spørgsmål om disse vilkår, på følgende adresser.

Via e-mail: kundeservice@eoptik.dk

Via telefon: +44 808 164 9400

Personligt:
eOptika Ltd.
Terez krt 50.
Budapest, 1066
Ungarn

19. ÆNDRINGER

Den seneste version af Servicevilkårene er til enhver tid tilgængelig på denne side.

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse vilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Vi vil offentliggøre datoen for ændringer på denne hjemmeside. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside eller tjenesten efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer i disse vilkår udgør accept af disse ændringer.

Ændringerne har ikke tilbagevirkende kraft, idet f.eks. ordrer, der er afgivet i henhold til en tidligere version af vores vilkår, falder ind under de vilkår, der var gældende på tidspunktet for ordren.

Disse servicevilkår og salgsvilkår trådte i kraft den 16. juni 2017.

 

SALGSBETINGELSER
20. ALDER

Vi sælger ikke produkter til køb af børn. Vi kan sælge produkter til børn, som kan købes af voksne.

Ved at acceptere disse servicevilkår erklærer du, at du mindst er myndig i den stat eller provins, hvor du bor, eller at du er myndig i den stat eller provins, hvor du bor, og at du har givet os dit samtykke til at tillade dine mindreårige pårørende at bruge dette websted.

21. GYLDIG RECEPT PÅKRÆVET

Ved at afgive din bestilling på vores hjemmeside bekræfter du, at du er i besiddelse af en gyldig recept på de linser, du bestiller. Du bekræfter hermed, at de oplysninger, du giver, er gyldige og nøjagtigt som foreskrevet af din øjenlæge. Du bekræfter også, at din recept er mindre end 12 måneder gammel. Du, kunden, giver dit samtykke til, at vi kontakter din øjenlæge for at bekræfte dine receptoplysninger, hvis det er nødvendigt. Du forstår, at det er dit ansvar at gennemgå regelmæssige øjenundersøgelser og opretholde en opdateret recept. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser som følge af afvigelse fra din recept.

Købere fra USA og Storbritannien skal sende deres recept i en separat e-mail, efter at de har afgivet deres ordrer, men også navnet på deres læge og deres telefonnummer. Vi vil efterfølgende sende denne recept til lægen for validering.

22. PRISER

Alle priser er inklusive gældende moms.

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel. Din pris vil ikke ændre sig, efter du har afgivet en gyldig ordre.

På trods af vores bedste indsats kan et lille antal af varerne i vores katalog være prissat forkert. Vi kontrollerer priserne, når vi behandler din ordre, og før vi tager imod betaling. Hvis vi har lavet en fejl, og et produkts korrekte pris er højere end prisen på hjemmesiden, kan vi enten kontakte dig før afsendelse for at spørge, om du vil købe produktet til den korrekte pris, eller annullere din ordre. Hvis et produkts korrekte pris er lavere end vores angivne pris, vil vi opkræve det lavere beløb og sende dig produktet.

23. FAKTURA

Da vi kun sælger til forbrugere, udsteder vi typisk kun en regning og ikke en fuld skattefaktura. Opbevar venligst en fysisk eller elektronisk kopi af din faktura, ordrebekræftelse eller forsendelsesbekræftelse som dokumentation for potentielle garanti- eller reklamationskrav.

24. PRODUKTTILGÆNGELIGHED

Vi viser oplysninger om tilgængelighed for produkter, der sælges af os, på hjemmesiden, herunder på hver produktinformationsside. Når vi behandler din ordre, vil vi informere dig via e-mail så hurtigt som muligt, hvis nogle af de produkter, du har bestilt, viser sig at være utilgængelige. Du har mulighed for ikke at blive opkrævet for disse produkter, at modtage en delvis refusion eller at vente på, at varerne er på lager igen, så vi sender dem senere til dig.

Visse produkter eller tjenester kan være tilgængelige udelukkende online via hjemmesiden. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og er kun genstand for returnering eller ombytning i henhold til vores returpolitik.

Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af produkter eller tjenester, som vi tilbyder.

25. PRODUKTINFORMATION

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er vi ikke producenten af de produkter, der sælges på denne hjemmeside. Selvom vi arbejder for at sikre, at produktoplysningerne på vores hjemmeside er korrekte, kan den faktiske produktemballage og materialer indeholde flere og andre oplysninger end dem, der vises på vores hjemmeside. Ingredienser kan også ændre sig.

Alle oplysninger om produkterne på vores hjemmeside er kun til orientering. Vi anbefaler, at du ikke udelukkende stoler på de oplysninger, der præsenteres på vores hjemmeside. Læs altid etiketter, advarsler og anvisninger, der følger med produktet, før du bruger det, eller kontakt producenten.

Indholdet på dette websted er ikke beregnet til at erstatte rådgivning fra en læge, optiker, optometrist, øjenlæge, farmaceut eller andet autoriseret sundhedspersonale. Kontakt straks din sundhedsudbyder, hvis du har mistanke om, at du har et medicinsk problem. Oplysninger og udsagn om produkter er ikke beregnet til at blive brugt til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom eller helbredstilstand. Vi påtager os intet ansvar for unøjagtigheder eller fejlagtige udsagn om produkter fra producenter eller andre tredjeparter. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Vi har gjort alt for at vise farver og billeder af vores produkter, der vises i butikken, så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af en farve vil være nøjagtig.

Alle beskrivelser af produkter kan til enhver tid ændres uden varsel efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at afbryde ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjenesteydelse på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt.

Brugsanvisningen på produktæsken er muligvis ikke på dit modersmål. Vi leverer produktmanualer på vores kunders sprog enten i trykt eller elektronisk form. Hvis du har brug for en produktmanual, bedes du kontakte os via e-mail.

26. KONTO

Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der til enhver tid er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle. Hvis du ikke gør det, udgør det en overtrædelse af vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores tjeneste.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.

Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre, du afgiver til os. Vi kan, efter eget skøn, begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der er afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev oplyst på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet.

Vi kan suspendere eller opsige din adgang til vores hjemmeside til enhver tid, uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder servicevilkårene. Hvis din adgang til vores hjemmeside opsiges, skal alle bestemmelser i Servicevilkårene, som efter deres natur skal overleve opsigelsen, herunder, uden begrænsning, ejerskabsbestemmelser, garantifraskrivelser, skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsninger, overleve opsigelsen.

27. PROFESSIONELLE KØBERE

Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores egen vurdering ser ud til at være afgivet af forhandlere, resellers eller distributører. Sådanne professionelle købere skal identificere sig, før de bestiller, og acceptere de kommercielle vilkår for at bestille fra os.

Bemærk venligst, at vi kun sælger produkter i mængder, der svarer til de typiske behov i en gennemsnitlig husstand. Dette gælder både for antallet af produkter, der bestilles i en enkelt ordre, og for afgivelse af flere ordrer på det samme produkt, hvor de enkelte ordrer omfatter en mængde, der er typisk for en normal husstand.

28. ETABLERING AF VORES KOMMERCIELLE KONTRAKT

Når du bestiller fra os, afgiver du et tilbud om at købe produkterne fra os. Vores system sender dig derefter en besked, der bekræfter modtagelsen af din ordre og indeholder detaljerne om din ordre. Dette er en bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre, og bekræfter ikke vores accept af dit tilbud om at købe de(t) bestilte produkt(er) eller de bestilte tjenester.

Vi accepterer først dit tilbud og indgår salgskontrakten for et produkt, som du har bestilt, når vi sender produktet til dig og sender en elektronisk besked til dig, der bekræfter, at vi har sendt produktet til dig. Hvis din ordre sendes i mere end én pakke, kan du modtage en separat afsendelsesmeddelelse for hver pakke, og hver meddelelse og tilsvarende afsendelse vil indgå en separat salgskontrakt mellem os for det eller de produkter, der er angivet i den pågældende meddelelse.

Du kan annullere din ordre på et produkt uden omkostninger når som helst, før vi sender bekræftelsesmeddelelsen vedrørende det pågældende produkt. Denne ret til at annullere gælder ikke for visse kategorier af produkter og tjenester. Du har også lovbestemte rettigheder samt garantier til at returnere varer til os, efter du har bestilt. Se venligst afsnittet om annullering for yderligere oplysninger.

Du giver samtykke til at modtage salgsfakturaer elektronisk eller i trykt form, som vi finder passende. Vi vedlægger en kopi af fakturaen eller en pakkeliste ved hver levering til dig. Da vi sælger til privatpersoner, opfylder vores fakturaer muligvis ikke de regnskabsmæssige kriterier for skattefakturaer fra professionelle købere.

29. LEVERINGSESTIMATER

Når vi har dine varer på lager, forsøger vi at pakke din ordre samme arbejdsdag og sende den til dig med det samme. Vi kan dog ikke garantere, at en bestilling på et givent tidspunkt betyder, at vi sender til dig samme dag. Bemærk også, at udtrykket "på lager" på vores hjemmeside generelt henviser til, at vi har din produktlinje på lager, men den individuelle produktkombination, du køber, er muligvis ikke på lager på den specifikke dag.

Når vi ikke har dine varer på lager, forsøger vi at give dig et estimat for den tid, det tager for os at modtage dine varer. Nogle varer bliver konstant genbestilt, så de kan komme snart. Andre, derimod, kan kræve, at vi bestiller dine varer specifikt til dig. Vores estimat vil vise genbestillingstider, der er typiske for den produktlinje, du bestiller. Den faktiske leveringstid for dine specifikke varer kan dog variere. Da vi er afhængige af vores leverandører her, forsøger vi at give dig oplysninger, men de faktiske leveringstider kan ikke garanteres.

Vi sender typisk din ordre i én forsendelse, når alle produkter er på lager. Nogle gange kan vi vælge at sende dine varer i separate pakker af hensyn til logistikken. Hvis du ønsker det, kan du vælge at få de tilgængelige varer sendt til dig, selvom du i så fald vil blive opkrævet de gældende forsendelsesgebyrer for to ordrer.

Bemærk venligst, at medmindre andet er angivet på hjemmesiden, er leveringsestimater netop det. De er ikke garanterede leveringstider og bør ikke påberåbes som sådan.

For at sikre hurtig levering anbefaler vi, at du giver os din fulde postadresse samt et telefonnummer i dagtimerne, så vores logistikpartnere kan kontakte dig. Når ordren er afsendt, får du adgang til et track and trace-nummer, hvor du kan følge forsendelsen online, hvis du har valgt en tracked shipping-mulighed. Vi kan desværre ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i forsendelsen forårsaget af vores logistikpartnere.

30. LEVERINGSPROBLEMER

Vi pakker dine produkter i beskyttende emballage for at sikre levering i perfekt stand. Visse leveringsproblemer kan dog resultere i, at du bliver utilfreds, eller at produktet anses for at være uegnet til brug. Tjek venligst din pakke, når du modtager den. I tilfælde af større problemer kan du enten nægte levering (så pakken automatisk returneres til os med samme kurér) eller give os besked straks efter, at du har åbnet pakken.

31. INTERNATIONALE KØBERE

Vi sender til de fleste lande i verden. Se venligst de aktuelle forsendelsesmuligheder og gebyrer på vores hjemmeside.

Når du bestiller produkter til levering uden for EU, kan du blive pålagt importafgifter og skatter, som opkræves, når pakken når den angivne destination. Eventuelle ekstra gebyrer for toldklarering skal afholdes af dig; vi har ingen kontrol over disse gebyrer. Toldpolitikken varierer meget fra land til land, så du bør kontakte dit lokale toldkontor for at få yderligere oplysninger. En anden god kilde til information er dutycalculator.com.

Derudover skal du være opmærksom på, at når du bestiller fra os, betragtes du som importør og skal overholde alle love og regler i det land, hvor du modtager produkterne. Dit privatliv er vigtigt for os, og vi vil gerne have, at vores internationale kunder er opmærksomme på, at leverancer på tværs af grænser kan blive åbnet og inspiceret af toldmyndighederne.

32. ANNULLERING FØR AFSENDELSE

Følgende henviser til ordrer på produkter, der ikke er lavet på bestilling (dvs. skræddersyet til dine specifikationer).

Du har ret til at annullere din ordre, før vi sender den til dig. Giv os besked ved at sende en returmail til ordrebekræftelsen. Dette annullerer effektivt din ordre til os, og dermed er der ikke etableret nogen kommerciel kontrakt.

I de fleste tilfælde betyder din annullering, at forsendelsen aldrig vil finde sted.

Vores mulighed for at stoppe forsendelsen kan dog være begrænset af den type logistik, vi bruger til din specifikke ordre. I de fleste tilfælde er vi i stand til at stoppe forsendelser for afbestillinger modtaget før kl. 14.00. I nogle få andre tilfælde kan vi være ude af stand til at stoppe forsendelser samme arbejdsdag.

I de få tilfælde, hvor vi ikke har været i stand til at stoppe forsendelsen, efter at du har annulleret, er du stadig i sikkerhed. For det første kan vi forsøge at kontakte logistikpartneren og bede dem om ikke at levere til dig. For det andet, hvis vi ikke kan forhindre forsendelsen i at blive leveret til dig, kan du bare nægte at tage imod forsendelsen, når postbuddet eller kureren kontakter dig.

33. REFUSION EFTER FORSENDELSE

Når vi har afsendt din ordre, har salget fundet sted. Du har stadig ret til at anmode om en refusion eller ombytning af varerne.

For det første har du lovbestemte rettigheder til at bede om en fuld refusion af din ordre. Dine lovbestemte rettigheder er defineret i lovgivningen i dit land eller i EU's forbrugerbeskyttelsesregler. Generelt kan du annullere din ordre uden at angive nogen grund inden for 14 dage fra den dag, hvor du modtager de købte varer (eller sidste forsendelse, hvis det drejer sig om varer eller flere varer, der leveres separat). Du skal informere os om din beslutning om at annullere din ordre. Du kan indsende din anmodning i henhold til de instruktioner og formularer, der er tilgængelige på vores hjemmeside, eller ved at kontakte os via e-mail. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse, inden de 14 dages fortrydelsesfrist er udløbet, og sender varerne til os inden for 5 arbejdsdage derefter.

For at tilbagebetalingen kan finde sted, skal de returnerede varer være uåbnede, ubrugte, emballagen skal være ubeskadiget, og der skal være tilstrækkelig holdbarhed tilbage. Retten til annullering, refusion og ombytning gælder ikke for levering af produkter, der ikke er egnede til returnering på grund af sundhedsbeskyttelse eller hygiejniske årsager, hvis de er åbnet af dig efter levering, eller som efter levering er uadskilleligt blandet med andre varer; og til levering af varer, der kan forringes eller udløbe hurtigt. Vi definerer acceptabel holdbarhed som 6 måneder eller mere (så længe vi har sendt varer til dig med mindst 12 måneders holdbarhed).

Returnering af varerne sker på dine omkostninger. Vi refunderer de oprindelige omkostninger, du betalte for varerne, samt forsendelsesomkostningerne, hvis du returnerer en hel ordre. Hvis du kun returnerer nogle, men ikke alle varer fra en ordre, refunderer vi dig de omkostninger, du har betalt for de relevante varer. Vi iværksætter tilbagebetalingen inden for 2-3 arbejdsdage eller mindre via det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt nogen gebyrer som følge af en sådan refusion. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.

34. REKLAMATION OG RETURNERING

Hvis du ønsker at returnere et beskadiget eller defekt produkt, anbefaler vi, at du lægger det i en stiv kasse og sender det med anbefalet post. Dette er for at undgå skader under transporten. Hvis du ønsker at returnere kontaktlinser, der har været pakket ud (eller brugt), skal det forhindres i at tørre ud under transporten. Vi anbefaler, at du lægger linsen i et etui med opløsning og lukker det godt. Da hver returnering er unik på sin egen måde, råder vi dig til at kontakte vores kundeservice på forhånd for at angive de nøjagtige detaljer om returneringen (hvor mange linser skal returneres, var pakken åbnet eller uåbnet, vil æsken blive inkluderet i returneringen, kommunikation af LOT-nummeret osv.) på kundeservice@eoptik.dk Varen, du ønsker at returnere, skal ledsages af et brev, der beskriver produktets fejl og det forventede resultat.

Defekte kontaktlinser (ridser, mærker, ødelagte kontaktlinser før åbning). Inspicér venligst linserne i blisterpakningerne omhyggeligt, før du åbner dem, og hvis du ser tydelige skader på linsen, må du ikke åbne dem. For at garantien skal være dækket, er det nødvendigt, at linserne sendes til os uforseglede for at kontrollere, om der er skader. Hvis linserne ikke er forseglede, og der er sådanne skader på linsen, kan vi overveje, om der er tale om ukorrekt håndtering af linsen, og der vil ikke blive givet nogen refusion.

Klager over kontaktlinsekvalitet - hvis du efter at have åbnet linserne og taget dem på har klager over kvaliteten (rødme, sløret syn, øjne, der tørrer for hurtigt, ubehagelig følelse), skal vi modtage linserne tilbage, så vi kan sende dem til producenten til en inspektion. Omkostningerne ved returnering af det defekte produkt skal afholdes af kunden. Vær opmærksom på, at denne inspektion kan tage op til flere uger, da det er en proces, vi ikke kan påvirke. Hvis vi efter inspektionen beslutter, at der er tale om en fabrikationsfejl, returnerer eller refunderer vi prisen på linserne og portoen. Hvis der derimod ikke er fundet en fabrikationsfejl, kan vi ikke returnere kontaktlinserne eller sende et erstatningsprodukt.

Klager over linsernes korrigerende effekt. Hvis du opdager, at linserne ikke giver den synskorrektion, du forventede, bedes du skrive til os med det samme og sende recepten på dine kontaktlinser, som ikke må være ældre end 1 år. Hvis recepten matcher de linser, du har bestilt, skal vi bede dig sende produktet tilbage til en inspektion. Vær opmærksom på, at denne inspektion kan tage op til flere uger, da det er en proces, vi ikke kan påvirke. Hvis vi efter inspektionen beslutter, at der er tale om en fabrikationsfejl, returnerer eller refunderer vi prisen for linserne og portoen. Hvis der derimod ikke er fundet nogen fabrikationsfejl, kan vi ikke returnere kontaktlinserne eller sende et erstatningsprodukt. Hvis du ikke kan give os en recept, eller hvis recepten ikke passer til de kontaktlinser, du har bestilt, kan vi ikke tilbyde refusion eller omlevering af produktet.

Klager over forkerte parametre. Tjek venligst æsken, før du åbner den, og se, om den stemmer overens med din recept. Hvis du opdager, at der er forskel på det, du har bestilt, og det, du har modtaget, bedes du straks kontakte kundeservice og ikke åbne æsken. Hvis vi opdager, at der er sket en fejl fra vores side, vil vi bede dig om at sende os det forkerte produkt tilbage, vi vil dække forsendelsesomkostningerne og sende dig det produkt, du bestilte, eller refundere dig. Hvis fejlen blev begået, da du afgav ordren, beder vi dig om at sende produktet tilbage til os, og du betaler forsendelsesomkostningerne. Når vi har modtaget produktet, vil vi sende et erstatningsprodukt eller refundere pengene. Giv venligst kundeservice besked, før du sender et produkt tilbage, og brug altid den returadresse, du får tilbudt via e-mail, og som er vist på retursiden. Returneringer til en anden adresse vil ikke blive taget i betragtning, og der vil ikke blive foretaget nogen omlevering eller refundering.

Klager over farveeffekten af de farvede linser. Effekten af de farvede linser er meget subjektiv og afhænger også af den naturlige farve på dine øjne. Da det er umuligt at forudsige den endelige effekt, kan vi ikke tilbyde en refusion for farvede linser, hvis effekten ikke er, hvad du forventede.

Klager over manglende produkter i ordren. Hvis du ved modtagelsen af pakken opdager, at den ikke er intakt, og at æsken eller konvolutten ikke er forseglet, skal du ikke tage imod pakken og kontakte os med det samme. Hvis du modtager en pakke, der ikke er intakt, kan vi ikke acceptere klager over manglende eller beskadigede produkter. Hvis pakken er intakt, men der alligevel mangler produkter i kassen, eller de er beskadigede, bedes du kontakte kundeservice ved at sende alle nyttige oplysninger og billeder, hvis det er nødvendigt. Vi vil evaluere situationen og vende tilbage med et svar til dig inden for 48-72 timer efter modtagelse af klagen.


Klager over produkter med kort udløbsdato (mindre end 6 måneder). Hvis du modtager et produkt med en udløbsdato, der er kortere end brugsperioden, skal du ikke åbne det og kontakte kundeservice med det samme. Hvis udløbsdatoen var nævnt på produktsiden, kan vi ikke acceptere en returnering eller tilbyde en refusion. Hvis informationen ikke var nævnt på produktsiden, vil vi sende dig et erstatningsprodukt med en længere udløbsdato, når vi modtager det nye lager.


Briller og solbriller - Produkterne skal være i intakt stand, klar til at blive solgt som nye produkter. Brilleglas baseret på en recept er ikke berettiget til refusion, kun stellet kan refunderes efter returnering. Forsendelsesomkostningerne ved returnering skal dækkes af kunden. Hvis du ikke er tilfreds med stellet og gerne vil bytte det, skal du sende produkterne til os, og du skal selv betale portoen. Vi vil så vente på at modtage produktet tilbage, hvilket kan tage op til 2 uger, og først derefter vil vi gå videre med at ændre stellet på dine kundespecifikke glas. Hvis du gerne vil modtage produktet hurtigere og have os til at placere en ny ordre med det samme, skal du dække prisen for de specialfremstillede linser.

35. OMBYTNING

I stedet for at få pengene tilbage, kan du også bede om at få byttet de varer, du gerne vil returnere til os. De originale varer skal stadig returneres til os under de samme betingelser som for refusioner.

Vi krediterer omkostningerne for de varer, du har betalt for ombytningen. Da vi ikke kan foretage en delvis tilbagebetaling, kan vi kun foretage en ombytning for en ordre, der svarer til eller er højere i værdi end værdien af de varer, du returnerer.

Vi kan forbeholde os ret til automatisk at udskifte produktet med en anden pakkestørrelse, hvis den oprindelige størrelse ikke er på lager, og vi dermed kan servicere ordren hurtigere.

36. PRODUKTER LAVET PÅ BESTILLING

Retten til annullering, refusion og ombytning gælder ikke for levering af varer, der er fremstillet efter dine specifikationer eller tydeligt tilpasset dig.

For eksempel er et par briller med styrke lavet efter dine specifikationer. Det er solbriller generelt ikke. Men igen, solbriller udstyret med receptpligtige glas (med reflekterende belægning på linserne) er igen personliggjort til dig.

Medmindre andet er angivet i vores tilbud, kan vi ikke refundere eller ombytte disse produkter.

37. AUTORISERET OPTIKER

Vi overholder alle love og regler i forbindelse med online- og offline-salg af de produkter, vi tilbyder.

Vi er en fuldt licenseret optiker, der tilbyder synstjek af optometrister, udlevering af kontaktlinser og relaterede produkter, fremstilling af briller med recept og levering af relaterede tjenester. Vores licens stammer fra Ungarn og er godkendt til andre EU-lande.

Vi opfylder også de kriterier, der kræves af andre regler for e-handelssalg af kontaktlinser online.

38. TILDELING

Vi har ret til at overdrage den kommercielle kontrakt (dvs. for det specifikke salg til din ordre) med dig til en anden juridisk enhed. Den typiske grund til at overdrage en sådan kontrakt er, at den anden juridiske enhed er i stand til at opfylde din ordre i en bedre kvalitet, end vi kunne. For eksempel kan de sende hurtigere, billigere eller have de produkter, du har bestilt, på lager. En sådan juridisk enhed tilhører måske eller måske ikke den samme gruppe af virksomheder, som vi gør.

Vi vil kommunikere skriftligt med dig om overdragelsen af kontrakten, og hvem der vil opfylde din ordre. Den nye juridiske enhed, der udfører ordren, sender derefter en e-mail om forsendelse af varerne, hvilket derefter skaber kontrakten mellem jer. Kontrakten reguleres af de gældende salgsbetingelser.

Vi kan kun overdrage kontrakten med dig, så længe den nye juridiske enhed, der nu opfylder din ordre, påtager sig og accepterer at udføre alle de resterende og eksekverbare forpligtelser i henhold til kontrakten. Dine rettigheder ændres ikke, det er kun vores forpligtelser, der ikke opfyldes af en anden. Hvis den nye juridiske enhed ikke opfylder sine forpligtelser, er vi fortsat ansvarlige for at levere de produkter eller tjenester, du har bestilt hos os.

Hvis vi har overdraget kontrakten, opkræver vi kun pengene for den anden juridiske enhed som dennes opkrævningsagent. Vi får muligvis betalt en markedsføringsprovision for at muliggøre salget til den nye juridiske enhed.

Ved at overdrage salgskontrakten til en anden, forbliver vi ansvarlige for alle anmodninger om refusion eller ombytning for dig. Vi vil bakke op om vores forpligtelse over for dig ved en gensidig aftale med den juridiske enhed, der udførte din ordre.

39. FORBRUGERKLAGER

Du kan kontakte en række myndigheder, hvis du har klager eller bekymringer om os.

Betalingsudbydere giver dig ofte mulighed for at stoppe betalinger til os eller sætte betalingerne i spærring, indtil vi har afsluttet en tvistløsning med dem eller med dig. De mest kendte eksempler er Paypal og kreditkortselskaber.
Din nationale forbrugerorganisation kan kontaktes via deres hjemmeside: https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/
De europæiske forbrugercentre i EU's medlemslande er en anden måde at løse tvister på. Deres standardprocedurer hjælper dig med at forstå dine rettigheder og indlede en mæglingsprocedure mod os. Du kan kontakte det britiske center via hjemmesiden http://www.ukecc.net/contact-us/index.cfm

Privatlivspolitik
Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

POLITIK
Denne fortrolighedspolitik gælder for brugen af vores websted eller tjenester (i det følgende benævnt "os", "vi"). Vi respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine oplysninger. Vi har vedtaget denne privatlivspolitik ("privatlivspolitik") for at forklare, hvilke oplysninger der kan indsamles på vores websted, hvordan vi bruger disse oplysninger, og under hvilke omstændigheder vi kan videregive disse oplysninger til tredjeparter. Alle oplysninger, du giver, vil kun blive brugt i overensstemmelse med denne politik. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for oplysninger, vi indsamler via webstedet, og gælder ikke for vores indsamling af oplysninger fra andre kilder.

Denne fortrolighedspolitik, sammen med brugsbetingelserne og salgsbetingelserne, der er offentliggjort på vores hjemmeside, angiver de generelle regler og politikker, der gælder for din brug af vores hjemmeside. Afhængigt af dine aktiviteter, når du besøger vores websted, kan du blive bedt om at acceptere yderligere vilkår og betingelser.

SAMTYKKE
Din brug af vores websted eller tjenester udgør din accept af vores fortrolighedspolitik. Hvis du ikke accepterer denne politik, bedes du undlade at bruge vores websted eller tjenester.

Ved at bruge dette websted eller vores tjenester indrømmer du, at du mindst er myndig i den stat eller provins, hvor du bor, eller giver os dit samtykke til at tillade nogen af dine mindreårige pårørende at bruge dette websted.

SIKKERHED
Vores butikker og data hostes af shop management-virksomheder eller best-in-class hosting-tjenester som Amazon Web Services. De gemmer dine data på sikre servere. For at beskytte dine personlige oplysninger tager vi rimelige forholdsregler og følger branchens bedste praksis for at sikre, at de ikke bliver uretmæssigt tilgået, misbrugt, videregivet, mistet, ændret eller ødelagt.

For at forhindre uautoriseret adgang til eller videregivelse af dine oplysninger er der implementeret passende elektroniske, fysiske, digitale og ledelsesmæssige procedurer for at beskytte de oplysninger, vi indsamler online, og sikre deres sikkerhed.

Vi opbevarer eller behandler ikke direkte nogen oplysninger, der kan bruges til at indlede betalinger. Til dette har vi kontrakter med specialiserede betalingsbehandlere, der har implementeret internationalt reviderede bedste praksisser for at beskytte dine betalingsoplysninger. For eksempel krypterer de dine data ved hjælp af Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). PCI-DSS-kravene hjælper med at sikre sikker håndtering af kreditkortoplysninger i vores butik og hos dens tjenesteudbydere.

Vi vedtager passende dataindsamling, opbevaring og behandlingspraksis og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse af dine personlige oplysninger, brugernavn, adgangskode, transaktionsoplysninger og data, der er gemt på vores websted. Udveksling af følsomme og private data mellem webstedet og dets brugere sker via en SSL-sikret kommunikationskanal og er krypteret og beskyttet med digitale signaturer.

SÅDAN INDSAMLER VI OPLYSNINGER
Som de fleste webstedsoperatører indsamler vi ikke-personligt identificerende oplysninger, som webbrowsere og servere typisk gør tilgængelige, såsom browsertype, sprogpræference, henvisende websted og dato og klokkeslæt for hver besøgende anmodning. Vores formål med at indsamle ikke-personligt identificerende oplysninger er bedre at forstå, hvordan vores besøgende bruger vores hjemmeside. Fra tid til anden kan vi frigive aggregerede ikke-personligt identificerende oplysninger, f.eks. ved at offentliggøre en rapport om tendenser i brugen af vores hjemmeside.

Vi indsamler også potentielt personligt identificerende oplysninger som IP-adresser (Internet Protocol) for indloggede brugere og for brugere, der efterlader kommentarer til vores blogindlæg. Vi videregiver kun indloggede brugeres og kommentatorers IP-adresser under de samme omstændigheder, som er beskrevet nedenfor.

Vi indsamler også forskellige personligt identificerende oplysninger som f.eks. e-mailadresser, købers navn, forsendelses- eller faktureringsadresser og individuelle receptdata. Vi bruger disse oplysninger til at opfylde din ordre eller til at forstå, hvordan du bruger vores tjenester og tilpasse vores tjenester til dig.

Nedenfor er en ikke-udtømmende liste over eksempler på, hvordan vi indsamler oplysninger.

COOKIES
For at berige og perfektionere din onlineoplevelse bruger vi cookies samt lignende teknologier og tjenester, der leveres af andre, til at vise personligt indhold eller reklamer og gemme dine præferencer på din computer.

En cookie er en streng af oplysninger, som et websted gemmer på en besøgendes computer, og som den besøgendes browser giver til webstedet, hver gang den besøgende vender tilbage. Vi bruger cookies til at hjælpe med at identificere og spore besøgende, deres brug af vores websteder og tjenester og deres service- eller adgangspræferencer. Besøgende, der ikke ønsker at have cookies placeret på deres computere, bør indstille deres browsere til at afvise cookies, før de bruger vores tjenester, og huske på, at nogle af vores hjemmesides funktioner muligvis ikke fungerer korrekt uden hjælp af cookies.

E-HANDELSTRANSAKTIONER
De, der afgiver en ordre hos os, bliver bedt om at give yderligere oplysninger, herunder, når det er nødvendigt, de personlige og økonomiske oplysninger, der kræves for at behandle disse transaktioner. I hvert tilfælde indsamler vi kun sådanne oplysninger i det omfang, det er nødvendigt eller passende for at opfylde ordren eller formålet med den besøgendes interaktion med vores tjenester.

KUNDESERVICE
Vi kan, uden yderligere varsel eller advarsel og efter eget skøn, overvåge, registrere og behandle enhver kommunikation med dig via e-mail, telefon eller andre digitale kanaler til kvalitetskontrol og uddannelsesformål eller til vores egen beskyttelse.

KOMMUNIKATION
Med din tilladelse kan vi sende dig e-mails, trykt materiale eller kommercielle tilbud om vores produkter eller tjenester. Vi overvåger også, hvordan vores brugere engagerer sig i disse former for kommunikation og forsøger at maksimere deres værdi for dig.

ANNONCE-NETVÆRK
Annoncer, der vises på vores hjemmeside, og annoncer, der vises andre steder på internettet eller på mobile enheder, kan blive leveret til dig af reklamepartnere, der kan indstille cookies. Disse cookies gør det muligt for annonceserveren at genkende din computer, hver gang de sender dig en onlineannonce for at indsamle oplysninger om dig eller andre, der bruger din computer. Disse oplysninger giver annoncenetværk mulighed for bl.a. at levere målrettede reklamer, som de mener vil være af størst interesse for dig.

Du kan ofte indstille præferencer for, hvordan reklamenetværk indsamler og bruger dine data, eller hvad de viser dig. Hvis du ønsker det, kan du helt fravælge interessebaseret annoncering ved hjælp af cookie-indstillinger eller permanent ved hjælp af et browser-plugin.

Vi kan betale nogle af vores reklamepartnere for at hjælpe med at sende elektronisk reklame til dig. Vi kan også tjene en provision fra visse links på vores hjemmeside eller på anden måde lette ordrer fra dig. Dette påvirker ikke dine køb eller de priser, du kan finde på vores websteder.

TREDJEPARTSLINKS
Vores tjeneste kan indeholde links til eksterne websteder, der ikke drives af os. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive dirigeret til den pågældende tredjeparts websted. Sådanne tjenester er underlagt deres privatlivspolitik og ikke vores. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartswebsteder, -produkter eller -tjenester.

SÅDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER
Vi bruger først og fremmest ovenstående oplysninger til at generere statistikker (oplysninger på aggregeret niveau) om bl.a. de besøgendes adfærd på vores hjemmeside og deres transaktioner og profiler. Vi kan vise disse oplysninger offentligt eller give dem til andre, forudsat at oplysningerne forbliver på aggregeret niveau.

Vi indsamler og bruger personlige oplysninger til forskellige formål, herunder:

At forbedre kundeservice. Dine oplysninger hjælper os med at reagere mere effektivt på dine kundeserviceanmodninger og supportbehov.
Til at personliggøre brugeroplevelsen. Vi kan bruge oplysninger i samlet form til at forstå, hvordan vores brugere som gruppe bruger de tjenester og ressourcer, der tilbydes på vores websted.
Til at forbedre vores site. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores hjemmeside baseret på de oplysninger og den feedback, vi modtager fra dig.
Til at behandle transaktioner. Vi må kun bruge de oplysninger, brugerne giver om sig selv, når de afgiver en ordre, til at levere service til den pågældende ordre. Vi deler ikke disse oplysninger med eksterne parter undtagen i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten
Til at administrere indhold, kampagner, undersøgelser eller andre funktioner på webstedet. Til at sende brugere oplysninger, som de har accepteret at modtage, om emner, som vi mener vil være af interesse for dem.
At sende periodiske e-mails og foretage enhver anden form for kommunikation med dig.
Den e-mailadresse, som brugerne angiver til ordrebehandling, vil kun blive brugt til at sende dem oplysninger og opdateringer vedrørende deres ordre. Den kan også blive brugt til at svare på deres forespørgsler og/eller andre anmodninger eller spørgsmål.

TILVALG AF MARKEDSFØRING
Hvis brugeren beslutter sig for at tilmelde sig vores mailingliste, vil de modtage e-mails, der kan indeholde virksomhedsnyheder, opdateringer, relaterede produkt- eller serviceoplysninger. Hvis brugeren på noget tidspunkt ønsker at afmelde sig fra at modtage fremtidige e-mails, inkluderer vi detaljerede afmeldingsinstruktioner i bunden af hver e-mail.

Vi kan også kontakte dig ved hjælp af automatiserede opkald og tekstbeskeder på ethvert telefonnummer, som du har givet os, for at: (i) underrette dig om din ordrestatus; (ii) fejlfinde problemer med din ordre; eller (iii) hjælpe dig med at bestille eller genbestille eller som nødvendigt for at servicere din konto.

BEHANDLING AF PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER
Vi udlejer, handler eller sælger ikke potentielt personligt identificerende og personligt identificerende oplysninger til nogen.

Vi kan dele generiske aggregerede demografiske oplysninger, der ikke er knyttet til nogen personlige identifikationsoplysninger om besøgende og brugere, med vores forretningspartnere, betroede datterselskaber og annoncører. Vi kan bruge tredjeparts serviceudbydere til at hjælpe os med at drive vores forretning og websted eller administrere aktiviteter på vores vegne, såsom at sende nyhedsbreve eller undersøgelser. Vi må kun dele dine oplysninger med disse tredjeparter til disse begrænsede formål.

Vi er nødt til at dele dine personlige data med forskellige parter for at hjælpe med at udføre de ordrer, du har placeret hos os. Vi vil dele dine personlige data med betalingsudbydere, logistikudbydere og enhver anden part, der spiller en rolle i leveringen af de tjenester eller produkter, du har bestilt hos os. Når vi overdrager et salg til en tredjepart, for at denne part kan afslutte salget med dig i stedet for os, overfører vi også de data til denne part, der er nødvendige for at opfylde ordren.

Generelt vil de tredjepartsudbydere, som vi bruger, kun indsamle, bruge og videregive dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at give dem mulighed for at udføre de tjenester, de leverer til os.

Visse tredjepartstjenesteudbydere, såsom betalingsgateways og andre betalingstransaktionsprocessorer, har dog deres egne privatlivspolitikker med hensyn til de oplysninger, vi er forpligtet til at give dem til dine købsrelaterede transaktioner. For disse udbydere anbefaler vi, at du læser deres privatlivspolitikker, så du kan forstå, hvordan dine personlige oplysninger vil blive håndteret af disse udbydere. Bemærk venligst, at visse udbydere kan være placeret i eller have faciliteter i en anden jurisdiktion end enten dig eller os. Hvis du vælger at fortsætte med en transaktion, der involverer tjenester fra en tredjepartstjenesteudbyder, kan dine oplysninger blive underlagt lovgivningen i den eller de jurisdiktioner, hvor tjenesteudbyderen eller dennes faciliteter er placeret.

Vi videregiver kun potentielt personligt identificerende og personligt identificerende oplysninger til de af vores medarbejdere, entreprenører og tilknyttede organisationer, der (i) har brug for at kende disse oplysninger for at behandle dem på vores vegne eller for at levere de tjenester, der er tilgængelige på vores hjemmeside, og (ii) som har indvilliget i ikke at videregive dem til andre. Nogle af disse medarbejdere, entreprenører og tilknyttede organisationer kan være placeret uden for dit hjemland; ved at bruge vores hjemmeside giver du samtykke til overførsel af sådanne oplysninger til dem.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtet ved lov til at gøre det. Vi kan videregive potentielt personligt identificerende og personligt identificerende oplysninger som svar på en stævning, retskendelse eller anden regeringsanmodning.

TILBAGETRÆKNING AF DIT SAMTYKKE
Når du giver os personlige oplysninger, hvad enten det er med vilje eller blot ved at besøge vores tjenester, forstår vi, at du giver dit samtykke til, at vi indsamler dem og bruger dem af de grunde, der er anført i denne fortrolighedspolitik.

Hvis vi beder om dine personlige oplysninger af en bestemt grund, f.eks. markedsføring, vil vi enten bede dig direkte om dit udtrykkelige samtykke eller give dig mulighed for at nægte.

Hvis du skifter mening efter at have tilmeldt dig tidligere, kan du til enhver tid trække dit samtykke til, at vi kontakter dig, tilbage ved at underrette os på kundeservice@eoptik.dk eller sende os en mail på:

eOptika Ltd.

Teréz krt 50

Budapest, 1066

Ungarn

Bemærk venligst, at visse funktioner på hjemmesiden kun er tilgængelige, og kommercielt salg kun er muligt, hvis du har adgang til dine data. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan vi muligvis ikke levere vores sædvanlige tjenester til dig.

OVERFØRINGER
Hvis vores virksomhed eller webbutik opkøbes eller fusioneres med en anden virksomhed, kan dine oplysninger blive overført til de nye ejere, så de kan fortsætte med at sælge produkter til dig. Du vil bevare retten til at fravælge enhver kommunikation med nogen i fremtiden.

ÆNDRINGER AF DENNE POLITIK
Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid og efter eget skøn. Hvis vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side eller underrette brugerne via e-mail. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at gennemgå denne privatlivspolitik med jævne mellemrum og blive opmærksom på ændringer.

Ændringer og præciseringer træder i kraft umiddelbart efter deres offentliggørelse på hjemmesiden. Din fortsatte brug af dette websted efter enhver ændring i denne fortrolighedspolitik vil udgøre din accept af en sådan ændring.

Den nuværende version af denne fortrolighedspolitik trådte i kraft den 1. juni 2017.

SPØRGSMÅL OG KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du ønsker at indgive en klage eller blot stille et spørgsmål, bedes du kontakte vores Privacy Compliance Officer på kundeservice@eoptik.dk.